Avukata Sorun
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen sorun!

Anlaşmalı Boşanma Davası

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

 

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 3. ve 4. fıkralarında düzenlenmiş bir dava türüdür. Bu dava ile çocukların süreçten etkilenmesinin önüne geçilirken aynı zamanda davanın uzayıp tarafları yıpratmaması ve yeni hayatın daha hızlı kurulabilmesi sağlanır.

 

İki tarafın da kabul edip imzaladığı bir anlaşma belgesi söz konusudur. Uygulamada bu belgeye protokol adı verilir.

 

TMK 166/3: Evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı boşanmada üç temel husus bulunmaktadır:

1) Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır. Kanun burada evli çiftin sağlıklı bir düzen kurmak için birbirlerine belli bir süre tanımalarını amaçlamıştır. Bir yıldan kısa süreli evlilikler anlaşmalı boşanmaya konu olamaz.

2) Protokolde velayet ve mali sonuçlar tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkta belirtilmiş olmalıdır. Boşanmanın mali sonuçlarından kasıt; nafaka, tazminat, ziynet alacağı ve mal paylaşımıdır. Tarafların hiçbir maddi talepte bulunmaması mümkündür. Burada mühim olan bu konuda anlaşma sağlanmış olmasıdır.

3) Çekişmeli boşanmada duruşmalara katılım zorunlu değilken anlaşmalı boşanmada taraflar mahkemeye gelmek ve hakime boşanmak istediklerini bizzat açıklamak durumundadır.

Hakim protokolde düzenlenen her maddeyi kabul etmek zorunda değildir. Uygun gördüğü değişiklikleri yapabilir. Taraflar bu değişiklikleri kabul ederse boşanma gerçekleşir. Kabul etmezler ise anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya dönüşür.

 

Görev ve Yetki

 

Boşanma davası aile mahkemesinde görülür. Aile mahkemesi olamayan yerleşim birimlerinde aile mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemesinde görülür.

 

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. (TMK 168. Madde)

Eşlerden birinin ailesinin yanında yaşaması halinde dava bu yer mahkemesinde de açılabilir.

Örneğin Ankara’da yaşayan eşlerden biri ayrılıp Adana’daki ailesinin evine dönerse boşanma davası Adana Aile Mahkemesi’nde de açılabilir.

 

Sonuç olarak, boşanma davası açmak istiyorsanız, kendinizi muhakkak bir avukatla temsil ettirmenizi öneririz. İşin uzmanı tarafından yürütülmeyen davalarda ne yazık ki çok ciddi hak kayıpları yaşanmaktadır.

 

Randevu almak için bize ulaşabilirsiniz.

 

Kaynakça

Türk Medeni Kanunu, Seçkin Yayınları, Libra Mevzuat Dizisi

İlgili Makaleler

Boşanmada Mal Paylaşımı

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

Image

Bültenimize Abone Olun