Avukata Sorun
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen sorun!

Boşanmada Mal Paylaşımı

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

 

Boşanmada en büyük sorunlardan birisi de evlilik birliğinde kazanılan malların, boşanma sonrasında nasıl paylaşılacağıdır.

Türk Medeni Kanunu’muz dört farklı mal rejimi belirlemiş olmakla birlikte en sık karşılaşılan mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Çünkü diğer üç mal rejimi tarafların iradesi ile seçilebilirken, edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak belirlenmiştir.

 

Bu sistemde; 01/01/2002’den sonra evlenen çiftler, evlilik birliği içinde kazandıkları malları yarı yarıya paylaşırlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise kişisel malların tasfiyeye girmeyeceğidir.

Edinilmiş mallara katılma dışındaki diğer üç rejim şunlardır:

1) Mal Ayrılığı

2) Paylaşmalı Mal Ayrılığı

3) Mal Ortaklığıdır.

Bu üç sistemden birinin seçilmemesi halinde doğrudan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Ancak şu hususa dikkat etmek gerekir ki; bu üç sistemden herhangi birine geçiş halinde seçilen yeni sistem, onaylandığı gün itibarıyla geçerli olur ve geriye yürümez.

 

Mal Rejimi Hangi Süreleri Kapsar?

Resmi nikahın kıyıldığı tarih ile boşanma davasının açıldığı tarih arasındaki mallar tasfiyeye dahil edilir. Boşanma davası açıldığı an itibarıyla artık mal rejimi sona ermiştir.

 

Dava Ne Zaman Açılır?

Katılma alacağı davasının zamanaşımı on yıldır. Ancak uygulamada bu süre içinde eşlerin birbirinden mal kaçırması çok sık görüldüğünden, genelde boşanma davasının hemen ardından açılır.

 

Dava Masrafları Ne Kadardır?

Mal tasfiyesi nispi harca tabi olup harç miktarı davanızın değerine göre belirlenecektir.

Bu oran dava değerinin binde 59.4’üdür.

 

Katılma alacağı davası ile boşanma davası ayrı davalardır. Birlikte açılması mümkün değildir.

 

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Mal rejimi tasfiyesinde görevli mahkeme yine boşanmada olduğu gibi aile mahkemesidir.

 

Türk Medeni Kanunu Madde 214:

Eşler veya mirasçılar arasında bir mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda, aşağıdaki mahkemeler yetkilidir:

  1. Mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölenin son yerleşim yeri mahkemesi,
  2. Boşanmaya, evliliğin iptaline veya hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumunda bu davalarda yetkili olan mahkeme,
  3. Diğer durumlarda davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi

 

 

Mal rejiminin tasfiyesi çok detaylı ve kapsamlı bir süreçtir. Davanın işin uzmanı bir avukat tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir.

 

Sorularınız ve dava takipleri için iletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz.

 

Kaynakça

Türk Medeni Kanunu, Seçkin Yayınları, Libra Mevzuat Dizisi

 

İlgili Makaleler

Anlaşmalı Boşanma Davası

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Image

Bültenimize Abone Olun